Doprava a platba

  • Dodacie podmienky

 

  1. Tovar, ktorý je v internom sklade predávajúceho, je expedovaný spravidla najneskôr do dvoch pracovných dní od potvrdenia objednávky. Tovar, ktorý nie je na sklade predávajúceho, je vždy označený pojmom "NIE JE SKLADOM" alebo "NA DOTAZ" a jeho dostupnosť je potrebné overiť u externého dodávateľa a predávajúci oznámi kupujúcemu termín dodania, pokiaľ nie je možné dodať tovar do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky.. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
  2. Tovar je zasielaný prostredníctvom poštového doručovateľa/kuriéra uvedeného na stránke www.bmweshop.sk
  3. Výška poštovného a balného je uvedené pri konkrétnom doručovateľovi/kuriérovi a potvrdené kupujúcim v rámci objednávky. . Pri nákupe nad 100 € hradí balné predávajúci.

 

  • Platobné podmienky

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí prevádzkovateľovi a to formou ponúkanou v rámci e-shopu a to napr.:

  1. Platobnou kartou,
  2. Prostredníctvom GoPay,
  3. na dobierku– výška ceny za dobierku bude uvedená v zhrnutí objednávky a bude potvrdená kupujúcim,
  4. v hotovosti v prevádzke predávajúceho,
  5. bankovým prevodom na účet: IBAN: SK910900000000505721899, SWIFT: GIBASKBX , alebo priamym vkladom na uvedený účet v banke, pričom kupujúci musí uviesť pri tomto spôsobe úhrady v tomto bode riadne variabilný symbol uvedený mu zo strany predávajúceho.

Poplatky súvisiace s platbou kartou, prostredníctvom GoPay, prevodom na účet, ktoré vzniknú kupujúcemu si znáša v plnom rozsahu kupujúci.