Kontakty

Auto Motiv, s.r.o.
Panónska cesta 3932/61
851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka
e-mail: eshop@auto-motiv.sk
tel.: 02/43637728

Pondelok   7:30-17:30
Utorok
       7:30-17:30
Streda        7:30-17:30
Štvrtok       7:30-17:30
Piatok        7:30-17:30
Sobota       8:00-12:00
Nedeľa
      ZATVORENÉ

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Ústredný inšpektorát
Prievozská 32, P. O. BOX 29, 827 99  Bratislava
e-mail: ars@soi.sk, adr@soi.sk
tel. č.: +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141

fax: +421 2 534 14 996

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:
Inšpektorát SOI  pre  Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5
820 07 Bratislava 27
tel.:  02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
e-mail: ba@soi.sk, http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi